Windows 10

แก้ไข: การตอบสนองของเมาส์ช้าใน Windows 11
แก้ไข: การตอบสนองของเมาส์ช้าใน Windows 11
การตอบสนองของเมาส์ช้าใน Windows 11 อาจเกิดจากไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ล้าสมัย การตั้งค่าเมาส์ไม่ถูกต้อง การรบกวนจากอุปกรณ์ USB 3.0 และสาเหตุอื่นๆ..
วิธีหยุดคีย์บอร์ดไม่ให้ส่งเสียงบี๊บใน Windows 11/10
วิธีหยุดคีย์บอร์ดไม่ให้ส่งเสียงบี๊บใน Windows 11/10
คุณสามารถหยุดแป้นพิมพ์ไม่ให้ส่งเสียงบี๊บในคอมพิวเตอร์ Windows 11/10 ได้โดยไปที่การตั้งค่าแป้นพิมพ์และปิดใช้งานตัวเลือกปุ่มสลับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ..
วิธีตรวจสอบขนาด RAM ความเร็วและประเภทใน Windows 10/11
วิธีตรวจสอบขนาด RAM ความเร็วและประเภทใน Windows 10/11
คุณสามารถตรวจสอบขนาด RAM ความเร็ว และประเภท RAM บนคอมพิวเตอร์ Windows 11 และ Windows 10 ได้โดยไปที่การตั้งค่า โดยใช้ตัวจัดการงานและเครื่องมือข้อมูลระบบ..
วิธีหยุดการอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราวใน Windows 10
วิธีหยุดการอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราวใน Windows 10
เป็นไปได้ที่จะหยุดการอัปเดตอัตโนมัติชั่วคราวใน Windows 10 เป็นเวลาสูงสุด 35 วันหรือนานกว่านั้น และติดตั้งด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติในภายหลัง..